Vi på BingoRingen följer vår branschorganisations SVEBICO:s policy för hur vi ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt för att minimera riskerna för negativa konsekvenser.
 
  • Åldersgräns på 18 år för att få vistas i bingolokalen.
  • Inte lämna kredit på spel.
  • Marknadsföra spelet på ett ansvarsfullt sätt
  • Löpande utbilda och informera våra medarbetare om riskerna med spel och spelansvar
  • Tillhandahålla information om verktyg för gäster att bibehålla kontrollen över sitt spelande
  • Tillhandahålla information om vart man kan vända sig om man får problem med sitt spel.
  • Krav på att våra medarbetare begär legitimation för att visa att man är över 18 år.
  • Provköp genomförs löpande för att kontrollera att medarbetarna kontrollerar gällande åldersgräns.
  • Riktlinjer för vår marknadsföring att den inte direkt vänder sig till barn och ungdomar under 18 år.
Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Hit kan du vända dig!